Sekání trávy se sběrem travní hmoty

Sekání trávy se sběrem je v současné době asi nejčastějším způsobem údržby okrasných travnatých ploch. Je zapotřebí mít techniku k tomu určenou, která je vybavena zásobníkem pro sběr odseknuté travní hmoty. Při tomto způsobu údržby je nutné zohlednit v ceně odvoz a následné uložení travní hmoty na místo tomu určené.  Proto tento způsob údržby je v porovnání se sekáním trávy bez sběru, kdy travní hmota zůstává jako přirozené hnojivo v travnaté ploše, dražší.