Sekání trávy bez sběru travní hmoty

Trávníky jsou symbolem zeleného krásna a životního prostředí. Pro jejich údržbu a zachování zdraví je nezbytné provádět správné postupy. Jedním z klíčových prvků péče o trávníky je mulčování, technika, která přináší mnoho výhod pro zdraví trávníku a pro životní prostředí jako celek. Mulčování je proces, při kterém se posekaná tráva nebo spadané listí rozmělní a vrátí zpět na trávník místo odvozu. Tato metoda vytváří tenkou vrstvu organického materiálu na povrchu půdy, která má mnoho přínosů pro zdraví trávníku. Tento způsob údržby travnatých ploch je velmi rychlý, ekologický a levný.