Sekání trávy bez sběru travní hmoty

Pro tento způsob sekání travnatých ploch jsou použity komunální stroje, které jsou vybaveny recyklační sadou žacího ústrojí. Díky tomu je stroj schopen travní hmotu useknout, nadrtit a zapracovat do trávníků. Dochází tak k přirozenému procesu hnojení. Tento způsob údržby travnatých ploch je velmi rychlý, ekologický a levný.