Mulčování

Mulčovat se dá prakticky jakkoliv vysoká travina.  Technicky se jedná o to, že dochází při vstupu do žacího ústrojí k useknutí travního porostu a následného roztažení po žacím ústrojí. Travní hmota je hnaná v žacím ústrojí tak dlouho, dokud není rozmělněna a rozvrstvena pod žacím ústrojím. Díky tomu, že travina je rozmělněná, tak nevzniká souvislá vrstva a dochází tak k rychlému rozkladu namulčované traviny.  Například při sekání ,,bubnovou´´ sekačkou, za předpokladu, že travní hmota nebude shrabána a uklizena, tak dojde k postupnému nepřijemnému zahnívání. Mulčování je stále častějším a oblíbenějším způsobem, jak udržovat travnaté plochy.