Likvidace škůdců - Mauki

K dosažení krásného, rovného, ničím nenarušeného zeleného trávníku patří i problematika s hraboši, hryzci nebo krtky. Proto do portfolia služeb jsme zařadili způsob, jak tuto problematiku vyřešit. Jedná se o speciální stroj nesoucí název MAUKI, který funguje na principu zaplynování chodeb v kombinaci s plyny oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým a to vše v souladu s legislativou.