Hodnocení dodavatelů skupiny Veolia Energie ČR, a.s. 2018