P3 logistický park Olomouc - ruderální porost 2018