sekání svahů

Sekání starého nadjezdu Město Štěpánov Spider 2SGS