odstranění náletových dřevin

obnova polní cesty obec Suchonice