mulčování s příkopovým ramenem

mulčování břehů v obci Štarnov