Bucher Citycat 2020

Zametání zpevněných ploch CTP Lipník n. b.